Guest
Akuten.nu
fredag 30 juni 2023, Läst 176 ggr.

Kontaktar ni polisen om ni misstänker ett brott?

Det beror på hur allvarligt det misstänkta brottet är. Är straffet för brottet lågt, kontaktas inte polisen. Rutinerna kring detta kan möjligen skilja sig åt från olika akutmottagningar, regioner eller landsting, men om brottet ger mer än 1 års fängelse gäller inte tystnadsplikten.

Vid misstänkta mindre allvarliga brott

Skulle det visa sig att en patients urinprov visar positivt på användning av exempelvis cannabis kontaktas inte polisen. Straffet för användning av cannabis är för lågt för att tystnadesplikten skall brytas.

Vid misstänkta allvarliga brott

Ligger det misstänkta brottet högt på straffskalan kan tystnadsplikten brytas och polisen kontaktas. Det kan röra sig om exempelvis vid misstanke om grov misshandel, mord eller liknande.