Guest
Akuten.nu
lördag 10 juni 2023, Läst 4016 ggr.

Välkommen!

Det uppstår ofta många frågor och funderingar för både patienter och anhöriga vid ett besök på en akutmottagning. Om dessa frågor och funderingar lämnas obesvarade kan det leda till bland annat frustration, rädsla, stress och osäkerhet. Därför ska vi här försöka reda ut ett och annat för dig som är patienten eller anhörig på en akutmottagning.

Väntetider

Vi ska förklara vad det är som gör att du kan få vänta och i viss mån även varför.

Händelseförloppet

Vi försöker beskriva ungefär hur händelseförloppet kan se ut på en akutmottagning. Exempelvis vad du kan förvänta dig och kanske vad som är nästa steg i din behandling.

Frågor och svar

Det uppstår ofta väldigt många frågor när någon besöker en akutmottagning. Vi ska försöka ge svar på de allra vanligaste.

Missuppfattningar

Det kan lätt uppstå missuppfattningar om tillgänglig information är bristfällig. Vi ska försöka reda ut vad det är som gäller.