Guest
Akuten.nu
Datum Titel
2023-06-09Prioritet bestämmer väntetiden
2023-06-09Konsultationer måste matchas
2023-06-10Undersökningar kan vara komplicerade
2023-06-10Olika transporter
2023-06-10Administration upptar mycket tid
2023-06-10Utvärderingar kräver tid
2023-06-10Observation under en längre tid
2023-06-10Förberedelser kan ta tid
2023-06-11Vikten av rätt vårdnivå
2023-06-11Resultat kan dröja
2023-06-11Att vara ett stöd för patienter och anhöriga
2023-06-11Externa samarbeten
2023-06-11Akuta situationer
2023-06-17Orsaker till väntan