Guest
Akuten.nu
lördag 10 juni 2023, Läst 110 ggr.

Administration upptar mycket tid

Dokumentationstvång

På akutmottagningar tar mycket tid i anspråk för att skriva journalanteckningar. Detta är viktigt för att säkerställa patientsäkerheten och följa lagkrav.

Insamling av information

Att läsa patienternas tidigare journalanteckningar är av stort värde för att säkerställa rätt vård. Det är särskilt viktigt när patienten själv inte minns eller inte kan svara på frågor om sin sjukdomshistoria. Därför går mycket tid åt att samla in information från olika datasystem.

Samtal med anhöriga

I vissa fall behöver läkaren kontakta anhöriga för att få information om en patient om patienten själv inte kan svara på frågor. Detta är viktigt för att få en komplett bild av patientens sjukdomshistoria och underlätta rätt vård.

Rapportering

Vid vissa tillfällen tar det lång tid när vårdpersonal måste rapportera till varandra, som vid personalbyten eller när en patient ska åka hem och personalen behöver rapportera till hemtjänst eller boendepersonal. Ett annat expempel är rapportering mellan akutmottagningen och den avdelning en patient ska läggas in på. Detta kan vara en nödvändig process för att säkerställa en smidig övergång och fortsatt vård för patienten.

Beställningar

I vissa fall kan patienter inte själva ringa efter transport när de ska åka hem från sjukhuset. Det kan leda till att sjukvårdspersonalen fastnar i telefonköer när de försöker boka transport, vilket tar viktig tid från deras arbete med patienterna.