Guest
Akuten.nu
söndag 11 juni 2023, Läst 73 ggr.

Akuta situationer

Inte sällan uppstår situationer där en patients hälsotillstånd bedöms som kritiskt eller livshotande.

Larm

Vid dessa situationer måste läkaren förflytta sig till ett speciellt rum där patienter med livshotande tillstånd tas om hand. Innan patienten kan förflyttas vidare eller genomgå vissa undersökningar måste tillståndet stabiliseras, vilket kan ta tid.