Guest
Akuten.nu
söndag 11 juni 2023, Läst 68 ggr.

Att vara ett stöd för patienter och anhöriga

Traumatiska upplevelser

Tyvärr kan allvarliga och otäcka olyckor inträffa, vilket kan kräva att läkaren måste sitta ned och ha samtal med patientens anhöriga. Dessa samtal är inte något som kan göras snabbt utan behöver få ta sin tid. Det är viktigt att ge anhöriga tillräckligt med utrymme för att ställa frågor, uttrycka sina farhågor och känslor samt förstå informationen som lämnas. Dessa samtal är en viktig del av att ge stöd och förståelse till anhöriga under svåra omständigheter.

Förkrossande besked

I vissa situationer kan patienter och deras anhöriga få förkrossande besked och behöva få möjlighet att prata igenom och bearbeta dessa nyheter. Det är en viktig del av vårdprocessen att läkaren kan sitta ned och lyssna på deras frågor, farhågor och känslor. Dessa samtal är inte något som kan skyndas igenom utan behöver få ta den tid som behövs.