Guest
Akuten.nu
söndag 11 juni 2023, Läst 81 ggr.

Externa samarbeten

Polismyndigheten

I vissa fall behöver polisen hjälp från sjukvårdspersonalen, till exempel med provtagningar eller information i brottsutredningar. Denna typ av samarbete prioriteras oftast högt för att polisen ska kunna vara verksam i samhället och göra sitt arbete effektivt. Det är dock viktigt att betona att detta aldrig går före en patient med ett högre vårdbehov. Patienternas välbefinnande och vård prioriteras alltid i första hand och sjukvårdspersonalen hanterar situationer på ett sätt som balanserar både polisens behov och patientens behov av vård.