Guest
Akuten.nu
lördag 10 juni 2023, Läst 118 ggr.

Olika transporter

Ambulanstransport

I vissa fall kräver patienter att transporteras mellan sjukhus med ambulans, även om det inte är en akut situation. Det kan innebära att patienten måste vänta på transporten, vilket leder till att sjukvårdspersonalen måste ta hand om patienten under väntetiden. Fler patienten på akutmottagningen innebär ökad väntan för alla.

Intern patienttransport

På många sjukhus finns interna patienttransporter, men ibland är de upptagna med andra ärenden. Det kan leda till att patienten måste vänta på att få transport till sin avdelning.

Sjukresor

Efter avslutad behandling på akuten kan patienter ibland behöva åka sjuktransport hem. Om det inte finns tillgängliga transporter måste patienten stanna kvar på akuten och få omvårdnad under väntetiden. Detta kan öka väntetiden för alla på akuten eftersom fler patienter behöver vård.