Guest
Akuten.nu
fredag 9 juni 2023, Läst 264 ggr.

Prioritet bestämmer väntetiden

På en akutmottagning är det en grundläggande princip att de patienter med störst vårdbehov får vård i första hand. Det innebär att de som lider av akuta eller livshotande tillstånd prioriteras och får omedelbar vård. Denna prioritering kan innebära att andra patienter som inte har lika akuta behov kan behöva vänta längre på sin vård.

Prioriteten kan förändras

När det kommer en patient med ett högre vårdbehov än de som redan väntar, kan det leda till att de tidigare patienterna hamnar längre bak i kön. Detta kan vara frustrerande och stressande för dem som väntar, särskilt om de redan har varit där under en längre tid. Men det är viktigt att komma ihåg att det är en nödvändig prioritering för att säkerställa att de som behöver omedelbar vård får det.