Guest
Akuten.nu
söndag 11 juni 2023, Läst 74 ggr.

Resultat kan dröja

Att få provsvar eller resultat på undersökningar som genomförs på en akutmottagning kan ibland ta tid på grund av flera faktorer som påverkar analysprocessen. Det finns ett antal skäl till varför det kan dröja att få provsvar eller resultat.

Laboratoriearbete

Efter att prover har tagits måste de skickas till laboratoriet för analys. Laboratoriemedarbetare behöver tid för att förbereda och behandla provet korrekt enligt de nödvändiga protokollen och analytiska procedurer. Beroende på arbetsbelastningen på laboratoriet kan det ta tid innan provet bearbetas och analyseras. Vissa prover kräver också lång behandlingstid innan resultatet är klart.

Röntgenundersökningar

Det ta tid att få svar på en röntgenundersökning på en akutmottagning på grund av att både en radiolog och den behandlande läkaren behöver granska bilderna. Dessutom kan röntgenavdelningen ta emot patienter från olika avdelningar och IVA, vilket kan öka efterfrågan och påverka väntetiderna.