Guest
Akuten.nu
söndag 11 juni 2023, Läst 73 ggr.

Vikten av rätt vårdnivå

För många patienter kan det vara en utmaning att veta exakt var de ska vända sig när de behöver sjukvård. Ofta blir akutmottagningen den naturliga platsen att söka vård eftersom den anses vara tillgänglig dygnet runt och kan hantera akuta situationer. Men när patienter som egentligen skulle kunna få vård av sin familjeläkare vänder sig till akutmottagningen, kan det leda till att väntetiderna blir mycket längre för alla inblandade.

Överbelastning

Vid fel vårdnivå blir Akutmottagningen överbelastad och att personalen måste dela på resurserna på ett sätt som inte är optimalt. När en akutmottagning överbelastas med patienter som egentligen skulle kunna få vård på en annan vårdnivå, blir väntetiderna längre för alla. Dessutom belastas personalen på akutmottagningen extra mycket och deras arbetsbörda ökar, vilket kan påverka den totala vården och kvaliteten på vården som ges.

Mer information bidrar till kortare väntetider

För att minska trycket på akutmottagningar och undvika onödigt långa väntetider för alla, är det viktigt att patienterna har tillräcklig information om vilken typ av vård de kan få på olika vårdnivåer. Det innebär att främja medvetenhet om vilken typ av sjukdomar och skador som bäst kan hanteras av familjeläkare eller andra primärvårdsenheter.